Project SAHA SANGCHAI MARKETING

โครงการ                            สห แสงชัย มาร์เก็ตติ้ง
ที่ตั้ง                                   จังหวัด พิจิตร
ประเภท                              ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง
                   
ปี                                    
2020
ระบบปรับอากาศ               Air Cooled Chiller
รุ่น/ยี่ห้อ                             Euroklimat
จำนวน                               1 Set

Project                              SAHA SANGCHAI MARKETING

Address                             Phichit
                           
                                       
Year                                  
2020
Air Conditioning System         Air Cooled Chiller
Version/Brand                    Euroklimat
Number                                 1 Set

Close Menu