งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข
Preventive and Correction Maintenance

  • บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
    เพื่อลดความเสียหาย
    อันเกิดจากการชำรุด
    และเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Inspection performed on
a regular basis can uncover leaks,
rust, rot, scoot, frayed wire
and corroded electrical contacts that
the naked eye may not notice.

บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญงานระบบภายในอาคารครบวงจร

TIP TOP ENGINEERING CO.,LTD.
เวลาทำการ 8.00 น. - 17.00 น.

Address     : 55/37 หมู่4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12150
Phone       : 02 159 9837 – 9 ต่อ 209
Fax             : 02 159 9840
Cellphone   : 098 324 7895  โทรติดแน่นอน ตลอด 24 ชม.
E-mail       : info@tiptopengineering.co.th

Close Menu