ธรรมาภิบาลธุรกิจ ทิป ท็อป เอ็จิเนียริ่ง

บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้รับมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2564

          บริษัท ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553  ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยคุณเกรียงศักดิ์ หุ่นเลิศ และทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการเครื่องปรับอากาศมานานกว่า 20 ปี โครงการต่างๆของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในวงกว้างด้านความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งงานระบบภายในอาคาร ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ รวมถึงงานตรวจ วัดพลังงาน ตรวจวัดประสิทธิภาพ ระบบปรับอากาศ เพื่อวิเคราะห์ระบบต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อลดความยุ่งยาก ลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ โดยบริษัทฯมีผลงานและบริการเป็นที่ยอมรับ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

          บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาด้านบุคลากร พัฒนาทักษะความรู้-ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความสำเร็จนั้นเป็นผลให้ลูกค้า เกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ บริษัทฯเชื่อว่า การสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับมีคุณภาพ นอกจาก การอบรมภายในองค์กรแล้ว บุคลากรยังได้เรียนรู้จากผู้มีประสการณ์ จากพันธมิตรหรือศู็นย์ฝึกอบรมต่างๆ บริษัทฯและพนักงานทุกคนภาคภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมา และจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

      Tip Top Engineering Company was founded on January 20th, 2009 by Mr.Kriangsak Hunleart and the professional teams of  Air conditioning engineers with the experience for more than 20 yearsThe number of companys implement projects has been widely established in areas not only the expertise but also distributing, designing and installing internal systems such as Airconditioner systems, electronical systems, Ventilation systems including the Measurement, Monitoring, Determining the energy performance. However, the aim was to analyze the system to maximize its efficiency also to reduce the hassle and expenseThe company has a portfolio and services that are accepted by both public and private as well as industrial plants

      About the employees’  development, the company realized  the importance of investing in the development for the sake of improving employees’ performance that help them achieve. In return, this leads to increase in customers’ satisfaction and trustfulness in goods and services. Moreover, having an effective team is the best valuable weapon. Besides providing the proper in-house training programs, training courses run by external provider who has got the experiences, the partnership or even Training Centers, the company as well as the employees are proud of our achievements at work. Good work! Keeping a company alive is a great task. We will cultivate all of company’s products and services to improve gradually. 

 

TIP TOP ENGINEERING CO.,LTD.
เวลาทำการ 8.00 น. - 17.00 น.

Address     : 55/37 หมู่4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12150
Phone       : 02 159 9837 – 9 ต่อ 209
Fax             : 02 159 9840
Cellphone   : 098 324 7895  โทรติดแน่นอน ตลอด 24 ชม.
E-mail       : info@tiptopengineering.co.th

Close Menu