บริการของเรา
FRAMEWORK SERVICE

จำหน่าย

ออกแบบ

ติดตั้ง

ระบบปรับอากาศประเภทต่าง ๆ
Type of Air-conditioning System

 • Air Cooled Chiller
 • Water Cooled Chiller
 • Air Cooled Magnetic Bearing
 • Water Cooled Magnetic Bearing
 • Cooling Tower
 • VRV/VRF
 • Split Type

ระบบระบายอากาศ งานท่อส่งลมเย็น งานท่อ และวาล์ว 
Air Ventilation System Duct Work, Pipe Work

 • Duct Work 
  ระบบท่อส่งลมเย็น  ท่อลมระบายอากาศ
  Fresh Air and Exhaust Air ทั้งท่อผ้า อะลูมิเนียม สังกะสี SPIRAL DUCT และอื่น ๆ
 • Pipe Work
  ระบบท่อน้ำเย็น และท่อน้ำยา

  Design and manufacture of all Duct Work for galvanized sheet metal, aluminum, copper to stainless steel. Includes fan louvers, access doors, etc.

ระบบห้องเย็น ตู้แช่ 
Refrigeration System

 • ระบบห้องเย็น
 • ตู้แช่
20161120_144615

ระบบไฟฟ้า
Electrical system
ทั้งไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าควบคุม

20180508_๑๘๐๕๐๙_0010

ระบบดับเพลิง
Fire Alarm system
ระบบดับเพลิง

107827776_292265582120713_5427483380975123826_n

ระบบโซลาร์เซลล์
Solar Cell
ระบบโซลาร์เซลล์

งานตรวจวัดพลังงานอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงาน 
Measurement and Analyzed for Energy Saving

IMG20191108121858
 • บริการตรวจวัดประสิทธิภาพ
  ของระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ
  เพื่อวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ
  ให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
  และเพื่อลดความยุ่งยาก
  และลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ
  เพื่อการประหยัดพลังงาน

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและแก้ไข
Preventive and Correction Maintenance

Plumber repairing and performing maintenance big water pipes.
 • บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  เพื่อลดความเสียหาย
  อันเกิดจากการชำรุด
  และเพื่อยืดอายุการใช้งาน

Inspection performed on
a regular basis can uncover leaks,
rust, rot, scoot, frayed wire
and corroded electrical contacts that
the naked eye may not notice.

Close Menu